Get Adobe Flash player

מרכזים לוגיסטיים

מחסן עם מעברים צרים

מתכנון וירטואלי להפעלה יום-יומית

תירגם ועיבד יוסי גולן*

 

מחסן מעברים-צרים מודרני

 yosigolan130 יותר ויותר חברות עוברות במהירות למחסנים עם מעברים צרים כדי לנצל טוב יותר את השטח המוגדר שלהם. במקביל, מוצאות החברות כי הן יכולות ליצור מערכת שינוע יעילה וסביבת עבודה טובה יותר.
חברת ATLET נמצאת בקו הראשון כבר משנות השמונים עם 'הדמיית ציוד האחסנה ותהליכי הזרימה'. תוכנת ניתוח תהליכים לוגיסטים שלה מציגה אלפי פרויקטים של אחסון ומרכזים לוגיסטיים מכל העולם.
רוחב המעברים במחסן מעברים-צרים טיפוסי הנו כ-1.6 מטר. גובה האחסון הנו כשישה עד 15 מטרים ומשולבות בו פונקציות להקטנת מהירות בתחילת ובקצה מעברים,  משולבות בו.

קיבולת אחסון: מחסן "מעברים-צרים" יכול לחסוך 25% מהשטח

המונח "מעברים-צרים" הנו כינוי רגיל בתחום הלוגיסטיקה והאחסון לציון מעברים שרוחבם קטן מ 2 מטר, בדרך כלל יהא רוחבם בין 1.2 לבין 1.8 מטר.  ה"מעבר-הצר" מאפשר ניצול טוב יותר של שטח הרצפה מעבודה עם מעברים ברוחב רגיל.
לדוגמא,  למחסן רגיל בו מאוחסנים 1,700 משטחים ב 10 שורות כפולות, גב אל גב, של 17 משטחים בכל שורה ברוחב 2.8 מטר של המעברים,  יידרש שטח הגדול ב 30% ממחסן מטיפוס "מעברים-צרים" ברוחב 1.6 מטר של המעברים.
ואם נוסיף כי ניתן לנצל טוב יותר גם את גובה האחסון ב"מעברים-הצרים" באמצעות בחירת מלגזות מותאמות אזי קיבולת האחסון תגדל משמעותית.

האחסון האופטימאלי

הפתרון האופטימאלי לאחסון הנו זה המאזן ביעילות בין הוצאות האחסנה לבין הוצאות השינוע.
ניתן לראות כי כאשר מספר הסבבים במחסן הנו נמוך, ההשפעה של עלות האחסנה מכריעה ואילו כאשר תנועת סבב המשטחים במחסן מהירה, עלות השינוע חשובה יותר.
                                            

בחירת מחסן עם מעברים-צרים-במיוחד - צורך או הזדמנות

Atlet_picker200כאשר מתפתח צורך בהרחבת שטח האחסון במסגרת מבנה/השטח הקיים, 'מחסן מעברים צרים' הנו פתרון אמין אשר מאפשר יעילות שינוע גבוהה.
אולם יש סיבות נוספות לבחירת פתרון המחסן המשולב מעברים-צרים:

בניין חדש/הרחבה בשטח מוגבל או עלות קרקע גבוהה.
צורך בגידול מספר מקומות האחסון במחסן קיים.
צורך בשינוי יעוד שטח אחסון קיים למטרה אחרת.
מיזוג מחסנים מפוזרים למחסן מרכזי אחד.
חסכון בשטח אחסון למוצרים המאוחסנים לזמן ממושך.
צורך באחסון ביניים של מוצרים בהליכי הייצור.
צורך במקומות אחסון למטרות נוספות, לדוגמא, מלאי לתקופות ביקושים מואצות.
צורך בשיפור יעילות הליקוט או/ו האחסנה.

 רווחים משטח אחסנה מצומצם
הדוגמא הבאה מדגימה כיצד אחסון 'משולב מעברים-צרים' יכול להיות יעיל כלכלית יותר מאשר אחסון מסורתי רגיל הדורש שטח אחסון גדול יותר:
הנחה כללית: דרישת האחסון הנה ל 2,000 משטחים סטנדרטיים בסבב ממוצע של 11.2 מחזורים לשנה.
אחסון רגיל עם מעברים רחבים

רוחב                 43.2    מ'

אורך                 48.0    מ'

 גובה                 5.0      מ'

שטח אחסון        2071   מ"ר

נפח אחסון          10357 מ"ר

סוג מלגזה          מלגזת היגש.

  Cartoon_boxes_140אחסון עם 'מעברים-צרים'

רוחב                 21.5    מ'

אורך                 41.1    מ'

גובה                  9.5       מ'

שטח אחסון        885   מ"ר     (57% חסכון)

נפח אחסון          8,405 מ"ר     (19% חסכון)

סוג מלגזה          מלגזת ליקוט VNA.

 הדוגמה (יותר מפורטת במקור) מצביעה על חסכון ההוצאות בשיעור 21% בעלות הלוגיסטית, המושג באמצעות השינוי לאחסון במחסן משולב מעברים-צרים בנוסף לשטח האחסון הקטן יותר ולגובה האחסון (וישנן אפשרויות חילופיות נוספות).
ערך סבב המשטחים משפיע לגבי הבחירה בגובה המבנה והאחסנה. אחסון גבוה אינו רעיון מוצלח עבור מחסן עם סבבי משטחים גבוהים!
 

האם המחסן האוטומטי תמיד משתלם?

automatic-pickingכאשר רוצים להשיג ניצול אופטימאלי של השטח, מגדל אחסון משטחים (מחסן מופעל עגורן) הנו הפתרון. השוואת הכדאיות של המחסן המסורתי, המחסן המשולב 'מעברים-צרים' ומגדל אחסון משטחים מראה כי היעילות אינה קשורה בהכרח ברמת המיכון של המחסן.
הרמה של המיכון/האוטומאציה של מערכות האחסון צריכות כנראה להימדד כהבדל בין סך כול ההוצאות הלוגיסטיות של המערכת לבין מרכיב הוצאות העובדים. לפי חישוב שלנו, המחסן המשולב 'מעברים-צרים' מציג רמת יעילות גבוהה בהשוואה למגדל אחסון המשטחים. זאת למרות העובדה כי הוצאות שכ"ע של הצוותים הנן גבוהות בצורה ניכרת. בנוסף, הפעילות גמישה יותר.


בניית מרכז לוגיסטי משולב 'מעברים-צרים'

מבנה ההזמנות,  סבבי המשטחים המתוכנן וקצב הפעילות קובעים את המתווה: הלוגיסטיקה המודרנית 'טוענת' לאחסון 'מעברים-צרים'. עם טכנולוגיות מידע ממוחשבות ומערכת חכמה לניהול הזמנות, ערך המלאי יכול להיות קטן יותר כאשר מתחזקים רמת סבבים גבוהה של הסחורה וזמני אחסון קצרים. בעיות מתעוררות רק כאשר זמני ההמתנה הנם ארוכים מדי ולכן חשוב לתכנן ולבצע הדמיות של מתווים שונים והליכי זרימה אפשריים בחיפוש אחרי פתרון אופטימאלי.
לדוגמא, נבחנה בהדמיה הפעלת מחסן בן 2,000 מקומות למשטחים, 5 קומות אחסון, מעברים ברוחב 1.5 מטר.
עם תבנית מחסן של 4 מעברים, אורך מעבר 50 מטרים. מול תבנית ל 8 מעברים, אורך מעבר 25 מטרים, רואים כי זמן ההמתנה גדל ביחד עם הגידול במספר הפריטים ל'שורת הזמנה'. ע"י הכפלת מספר המעברים והקטנת אורך המעבר בחצי, ל- 25 מטר, ניתן להקטין את זמני ההמתנה.

מרחקי נסיעה ומיקומים בהתאם לתדירות

voice_picker170מעברי מידוף ארוכים עשויים לגרום לבזבוז זמן גם בזמני המתנה וגם לנסיעות. מיקומים בהתאם לתדירות הסבבים הנה שיטה מקובלת על מנת לקצר את זמני הסבבים, אולם, הרבה עבודה נדרשת על מנת להתחיל הליכי מיקום בהתאם לתדירות הסבבים במחסן קיים ומסיבה זו ניתן לבצע הדמיה של האסטרטגיה (באמצעות תוכנת ניתוח לוגיסטית של חברת אטלט Atlet Logistic Analyzer) ולהעריכה יחסית לנסיבות השונות.

מעברים-צרים או שילוב?

באזורים עם תנועה כבדה ניתן להקל על התזוזה ע"י הרחבת אחד המעברים על מנת לאפשר תנועת מלגזות. רק שטח קטן מבוזבז אך זמן רב נחסך.
שיטה נוספת לשיפור היחס שבין שטח הרצפה וזמני האחסון היא להשתמש בשיטת 'מדפי זרימה' (Flowracks) עבור פריטים מסוימים.
במחסן יותאם אזור אחסנה מתאים, המשטחים מועמסים במעבר הרחב יותר, המשטחים גולשים מטה למיקום הפנוי והליקוט יבוצע במעבר הצר. כך נשמר עקרון FIFO בתהליך במקביל לצמצום בשטח האחסון והקטנת זמני האחסנה.

 בחירת הרצפה הנכונה

הרצפה הנה חלק רגיש מאוד של המחסן הגבוה. היא צריכה לעמוד בעומסים הכבדים של המטענים הנוצרים במידוף הגבוה. במעברים מנותבים הרצפה נשחקת רק לאורך מסלולי הגלגלים מה שדורש ציפוי רצפה עמיד במיוחד. חימום הרצפה תורם חיובית לסביבת העבודה.
הרצפה חייבת להיות שטוחה. ככל שהמידוף גבוה יותר רמת הרצפה חייבת להיות גבוהה יותר על מנת למנוע בעיות בתנועת המלגזות. אם הרצפה אינה שטוחה מספיק זה עשוי לגרום למלגזה להתנדנד ולפגוע במדפים הגבוהים של המחסן.


 

 * המאמר תורגם מתוך החוברת FROM VIRTUAL DESIGN TO EVERYDAY  OPERATION אשר הופקה ופורסמה ע"י חברת ATLET משבדיה כשרות לעוסקים בתחום הלוגיסטי והמחסן 'צר המעברים'. היא מיועדת לקורא העברי ולקהל הישראלי העוסק בתחום השינוע והמחסנים.

יוסי גולן, אחים לוינסון מהנדסים בע"מ.

 

 

חידושים באחסון צולב

חידושים באחסון צולב

cross_pic320אחסון צולב (cross docking) כלומר הסטת סחורה המגיעה לרציפי הקבלה של מרכז האחסון ישירות לשערי השילוח של המחסן (או אף למשאית הובלה יוצאת) - תורם רבות להיענות מהירה לביקוש הלקוחות וליעילות ולרווחיות שרשרת האספקה.יותר ויותר סחורה מטופלת כך, לא רק ברמת המשטח אלא אפילו ברמת תיבות האריזה. על כמה מפיתוחי התוכנה והציוד האחרונים, המאפשרים זאת מצאנו בכתבה במגזין המקוון Logistics Management מראשית 2010: תוכנה חכמה: החלפת מידע אוטומטית בזמן אמת בין שותפי המסחר היא ההופכת את אחסון הצולב לאפשרי. להלן כמה מן היכולות המוצעות כיום למפעילי השיטה. ניצול הזדמנויות: התוכנה מאפשרת הפרדת הזמנה לשתיים. אם למשל, התקבל משלוח ובו רק קרטון עם משחק אלקטרוני פופולארי אחד (שידוע שהביקוש לו גבוה) - במקום שניים, התוכנה תורה על שילוחו המיידי בריצוף צולב, ללא אחסון. עד כה, רק מטענים המאפיינים בכך שהם יוצאים כפי שהם נכנסים - היו מיועדים לכך.

cross320 העברת הודעות אלקטרונית: פריסת רשת האינטרנט העולמית ומחשבים רבי עוצמה מאפשרות כיום ביצוע עסקות דרך המחשב באמינות ובמהירות. חברות כמו SAP למשל מאפשרות לספקים התחברות לפורטל שלהן, דרכו אפשר לשלוח ולקבל מידע אלקטרוני ולבצע עסקות - ליצור ולשלוח ASN (ובר"ת Advance Shipment Notice), .אפילו עם ספקים מן העולם השלישי. המידע המוקדם הזה מגיע גם למחשבי המרכז הלוגיסטי ומאפשר היערכות לקראת האחסון הצולב בהתאם לדחיפות הביקושים
. רשת אספקה אחת, מערכת אחת, בסיס נתונים אחד: בשנים האחרונות, ספקי התוכנה הגדולים בונים את מוצריהן בתחום זה על פלטפורמה אחת, והדבר מגביר את השקיפות ושילוב הפעולה של מערכות ERP עם מערכות TMS (ניהול תובלה) וניהול מחסן WMS - כולל הודעות שילוח ASN. יש לכך השפעה דרמטית על היכולת לבצע אחסון צולב.

ציוד חכם ומהיר יותר
cross_docking320 כאשר יותר מ-50% מן המוצרים המיועדים לקמעונאים משולחים כיום באחסון צולב, הופיעו בשוק חידושי ציוד המאפשרים זאת. בין השאר, מערכות מסועי מיון, אמצעי הדבקת תוויות והדפסה מהירה, וטכנולוגיות זיהוי אוטומטיות: מסועי מיון ייעודיים: פיתוח מסועי הסטה מקבילים (parallel divert) מאפשר כיום לשנע אריזות קרובות יותר זו לזו ובכך תפוקה גבוהה יותר. Sliding shoes שהסיטו עד כה את אריזות הקרטון לכיוון הרצוי על המסוע פועלות עתה במקביל, עם יותר קרטונים על אותו שטח מסוע. הרווחים בין הקרטונים ירדו מ-6-8 אינץ' ל-3 אינץ' באופן זה, מפעילי אחסון צולב יכולים להפעיל את המסועים לאט יותר ולהגיע לאותה תפוקה. פיתוח נוסף הוא בקרת מהירות למסועים: זו קובעת את מהירות המסוע בהתאם לנפח המוצרים שעליו. אמצעי סימון והדפסה מהירים וגמישים: אלו מאפשרים למפעילי האחסון הצולב להדפיס ולהדביק במהירות כל תיקון מתבקש על אריזת המוצר, דבר שהוא חיוני במיוחד בתנאים אלו. איסוף קולי וטכנולוגיית RFID: טכנולוגיית איסוף קולי מקלה על העברת הוראות למפעילים ברחבת הקבלה על הוראת שילוח מיידי של משטחים שנבחרו - במקום לקלטם במחסן תגי RFID מאפשרים כיום מיון והפניה אוטומטית של משטחים המיועדים לשילוח מיידי לשערי היציאה. ובנוסף, הדור החדש של מלגזות המצוידות במערכות מיקום בזמן אמת RTLS)) מאפשר תיעוד מדויק של תנועות משטח - ללא שום מעורבות של מפעיל המלגזה. ובעקבות שילוב התגים הללו, מתברר שניתן כעת לוותר על חלק מתשדורות EDI מכיוון שהמידע על סטטוס השילוח מצוי כבר בתגים.

 

correlation

 

 

 dezeen Fornasetti II Collection for Cole Son 2sq

 

 

 

 

 

2018


 

NKidma170 180

שליטה ובקרה ברשת

על פורטל הספקים של שירותי בריאות כללית

 גדי כהן, ראש חטיבת לוגיסטיקה, תשתיות ומערכות מידע שירותי בריאות כללית    מתוך מצגות הכנס ה-

עומס-יתר של מידע

חברות המשלבות כמה יזמות שיפור במקביל עלולות לגרום לעומס-יתר של מידע על עובדיהן. במקרים לא מועטים, ה

עדכונים בתחום תגי RFID

   עם תפוצה גוברת של סורקי RFID ידניים נוצרת בעיה: איך תדע שהקורא אכן קורא את התג שאליו התכוונת? ה

מלגזות

גידול של כ-15% במכירת מלגזות בשנה החולפת

לפי נתונים כמעט סופיים יגיעו מכירות המלגזות בעולם בשנת 2017 להיקף של בערך 1,325,835 יחידות, כ-15% יותר משנ

שינויים מעטים בדירוג יצרני המלגזות העולמי

על פי הדירוג האחרון של MMH ממשיכה טויוטה להוביל את טבלת מובילי הדירוג, עם הכנסות של 8.563 מיליארד דולר,

יצרני המלגזות המובילים 2016-7

  1.      טויוטה  2.      KION 3.      מיצובישי-ניצ'יו 4.&

בשרשרת האספקה

ניתוח ומדידת שרשראות אספקה ע"פ מודל SCOR

ניתוח ומדידת שרשראות אספקה ע"פ מודל SCOR   חן אשכנזיאביב ניהול הנדסה ומערכות מידעמודל SCOR - supply Cha

"בולמי זעזועים" בשרשרת האספקה

"בולמי זעזועים" בניהול שרשרת האספקה בעקבות מאמר של שני יועצים בכירים בחברת הייעוץ ACCENTURE בעולם העסק

תכנון בתנאי אי-ודאות

 איציק לוי,  מנכ"ל IGPS מומחה בהקמה, ניהול וקידום מערכי תפעול ושירות מצייד עסקים בכלים לקיום ההב

מרכזים לוגיסטיים

מתי הגיע הזמן להחליף מערכת ERP?

 מאת: שמעון כהן      מתוך גיליון "סטטוס" מאי, 2015     מומחים טוענים כי הזמן הטוב ביותר

"זנב השור" בשרשרת האספקה, מה אפשר לעשות?

"מלאי זמין לשירות" היא סיסמת הפלא העדכנית   יורם בוטניק ידועה לכול התופעה של פריטים

מסימני הזמן:

 חברת צ'יטה משלוחים פועלת בתחום השילוח  לבתים פרטים ולעסקים מציעה שירות שליחויות לקבלת חבילו

מלאי ורכש

תורת המשחקים במכרזים מקוונים

  רו"ח ליאור אגאי, 2014 האונ' העברית, ירושלים  שרשרת האספקה   מכרז מקוון מתנהל בזמן אמת באמצע

אותות אזהרה לחברת החשמל

  על אחסון ואגירת חשמל במצברים יורם בוטניק בעקבות עבודת מחקר של חברת מק'נזי בנושא, יוני 2017 לד

10 כללים לרכש נכון

מחלקות הרכש הולכות ותופסות מקום מרכזי במבנה הארגוני המתקדם. ההבנה שרכש נבון ויעיל יכולה לשפר דרמטי

סיפורי פרוייקטים

מערכות מידע ותפעול במרלו"ג טמפו

 נפלאות התוכנות לניהול שרשרת האספקה של ענק התוכנות SAP הוצגו בפני קהל של קרוב למאה משתתפים, רבים מ

המימן מגיע למשאיות הענק

חברת "ניקולה" Nicola Motor Company)) מנסה לעשות למשאיות ענק מה ש"טסלה" עושה למכונית הפרטית מדובר

טסלה מוטורס בחרה בנבאדה

    טסלה תקים במדינת נבאדהשבארה"ב את מפעל המצברים הגדול בעולם (Gigafactory) להנעת רכביה החשמליים. ה